Termeni și condiții

Colaborarea cu Smartician începe cu înregistrarea ta, ca reprezentant legal al elevului care va beneficia de cursurile oferite de Smartician și se supune Termenilor şi Condiţiilor de mai jos pe care te rugăm să le citești cu atenție. 

 1. Definiţii

Smartician – cursurile Smartician sunt oferite prin intermediul companiei EDUTAINMENT MASTER SRL, cu sediul social situat în Str Ghiocei Nr. 1, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17316/ 2018, având Cod Unic de Înregistrare 40249222. Activitatea comerciala a companiei EDUTAINMENT  MASTER SRL se desfășoară in conformitate cu Legea Română.

Contract – se referă la contractul încheiat între Reprezentantul Legal și Smartician prin completarea și transmiterea formularului de înscriere la cursuri și prin plata Taxei de Participare.

Curs – înseamnă cursuri de matematică pentru clasele 5-8 organizate şi desfăşurate de către Smartician.

Elev – înseamnă copilul cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, care se califică drept minor în conformitate cu Codul Civil Român, și care participă la Curs.

Reprezentant Legal – înseamnă părintele sau tutorele care reprezintă Elevul

Termeni și condiţii generale – Termenii şi Condiţiile aplicabile Site-ului Smartician

Taxa de înscriere – suma plătită către Smartician pentru interpretarea testului de evaluare susținut separat de către Elev în scopul stabilirii nivelului și încadrarii lui într-o grupa Smartician cu nivel similar

Taxa de Participare – suma plătită către Smartician pentru participarea Elevului la Cursurile organizate de către Smartician

 1. Descrierea serviciilor oferite

Platforma Smartician oferă cursuri de matematică on-line pentru elevii din clasele 5-8, susținute de profesori de matematică cu experiență.

 1. Valorile şi Principiile noastre

Toate activităţile noastre sunt desfăşurate în conformitate cu Valorile și Principiile Smartician. Prin înregistrarea pe site-ul Smartician și participarea copilului dumneavoastră la cursurile Smartician, vă asumați că atât dumneavoastră cât și copilul dvs (Elevul) să respectați pe deplin aceste principii şi să le folosiți în interacţiunea voastră cu noi şi cu ceilalţi participanţi:

Respectul pentru fiecare persoană – participanţii pe Site-ul Smartician trebuie să împărtăşească aceleaşi valori de toleranţă, non-discriminare şi non-violenţă. Nu sunt acceptate diferențieri de comportament pe criterii de rasă, etnie, orientare religioasă, orientare sexuală, sex, gen, identitate de gen, dizabilitate sau boli grave. În mod similar, nu este permisă insultarea nimănui pe aceste criterii. Pe parcursul desfășurării cursurilor, următoarele comportamente sunt interzise: agresarea şi intimidarea, hărțuirea, acte de violență sau ameninţări,  încălcarea drepturilor altor persoane la spaţiu privat, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, nerespectarea datelor cu caracter personal, etc. Nu trebuie să îi faci pe ceilalţi să fie ţinta unor comportamente nedorite sau să îi vorbeşti de rău. Nu poţi să exprimi intenţia de a răni pe cineva prin comportamentul tău, prin cuvintele tale sau prin gesturi fizice.

Respectul pentru idei – chiar dacă face parte din libertatea de expresie, noi nu încurajăm în niciun fel exprimarea urii faţă de alte persoane. Nu tolerăm folosirea unui limbaj necorespunzător.

Respectul proprietăţii intelectuale şi a imaginii altor persoane – nu este permis să folosești proprietatea altcuiva fără permisiune, să copiezi sau înregistrezi materiale aparţinând unor alte persoane fără acordul acestora, să distrugi proprietatea altor persoane sau să ameninţi cu evaluări nesatisfăcătoare sau cu alte penalităţi şi prejudicii ca să obţii beneficii personale. Nu ai voie să înşeli prin efectuarea de înregistrări false sau prin folosirea unei identități aparținând unei alte persoane. Nu poți înregistra lecțiile pentru a le face publice sau pentru a le împărtăși cu alte persoane. Elevii și părinţii vor participa la lecții într-un cadru adecvat, privat.

Respectul pentru angajamentele luate – este important să îţi păstrezi angajamentele luate și să respecți legea. Nu poți folosi colaborarea cu Smartician pentru activități ilegale sau imorale. De asemenea, ne așteptăm să colaborezi cu Smartician pentru o experiență optimă a serviciilor oferite. Aşteptarea noastră este să fii disponibil pe parcursul derulării contractului cu Smartician ca să participi alături de noi la rezolvarea diverselor probleme care pot apărea, etc. Te rugăm să împărtăşeşti detalii corecte şi să nu înşeli în ceea ce priveşte identitatea ta sau a Elevului.

 1. Cursurile

Cursurile se vor desfășura în sesiuni de 2 ore a 50 de minute urmate de o pauză de 10 minute care acoperă verificarea (teme sau test) și predarea (teorie și  exerciții), sau așa cum veți primi instructiuni din partea Smartician. După fiecare curs, Elevii vor primi o fișă de lucru individual pe care o vor transmite Profesorului înainte de următoarea întâlnire.

Cursurile se vor desfășura exclusiv on-line.

Curricula cursului va urmări curricula națională pentru fiecare clasa și vor fi folosite metode adecvate de predare/ consolidare/ verificare/ evaluare.

Repartizarea elevilor la cursuri se va face pe baza unei evaluări inițiale. Vor fi efectuate și evaluări periodice pentru a urmări asimilarea materiei de către elevi, evaluări care vor fi transmise reprezentantului legal.

Doar elevii înregistrați pot participa la lecții.

 1. Taxa de înscriere

Pentru stabilirea nivelului și încadrarea Elevului într-o grupa cu nivel similar, Reprezentantul Legal va prezenta Smartician rezultatele testului de evaluare susținut separat de către Elev și va achita o taxa de înscriere de 30 de lei. Reprezentantul legal va fi îndrumat în ceea ce privește modalitatea de testare care va sta la baza evaluării și încadrării copilului într-o grupa Smartician. Testarea propriu-zisă va fi efectuată într-o manieră independentă de Smartician, Smartician procedând doar la evaluarea rezultatelor și încadrarea corespunzătoare a Elevului.

 1. Taxa de participare

Participarea la sesiunile de curs are loc în urma achitării taxei de participare comunicată pe website-ul Smartician sau prin alte canale de comunicare detinute de Smartician, pentru fiecare sesiune de curs. Reprezentantul Legal va putea achita taxa de participare în tranșe sau integral, conform tarifelor comunicate, înainte de expirarea termenelor comunicate pe site-ul Smartician sau în comunicările pe email, pe baza facturii proforma emise de Smartician, urmand ca dupa confirmarea platii să i se emită factura finală. Prețul este nerambursabil (cu excepția primei tranșe care va putea fi returnată conform politicii de retur mentionate pe site), iar lecțiile ratate prin neprezentare vor fi pierdute și nu pot fi recuperate sau rambursate. În cazul în care un Elev pierde lecțiile din orice motiv, participantul va avea acces la documentele încărcate de profesor in Google Classroom, dar Smartician nu va asigura înlocuirea lecțiilor pierdute. Dacă Reprezentantul Legal decide să retragă Elevul din program pentru orice motiv, prețul achitat până în acel moment nu va fi rambursat indiferent dacă Elevul a participat la sesiunile programului Smartician sau nu.
Dacă Taxa de participare nu este achitată potrivit facturii emise de către Smartician, contractul va fi considerat reziliat în urmă unei notificări primite de la Smartician pe una dintre adresele de email înregistrate.

Modalități de plata a taxelor

Plata se poate face online, prin card bancar sau prin transfer bancar în contul menționat in factura proforma.

În cazul opțiunii de plata “Online prin card bancar” plătitorul va fi redirecționat către pagina securizată a procesatorului de plăti unde acesta va completa un formular cu informațiile despre cardul cu care urmeaza să efectueze plata.
– Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului “3-D Secure” dezvoltat de organizațiile de carduri Visa/MasterCard și care asigura tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.
– “3-D Secure” asigură în primul rând că nici o informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual.
Important de știut! Pentru plățile prin card bancar nu este perceput nici un comision de la deținătorul de card!

 1. Încheierea Contractului

Contractul se va încheia pe cale electronică prin completarea si transmiterea formularului existent pe site-ul Smartician de către reprezentantul legal și prin plata Taxei de Participare.

 1. Durata

Contractul rămâne valabil până la rezilierea acestuia.

Smartician are dreptul să rezilieze Contractul cu efect imediat, dacă elevul sau reprezentantul legal încalcă Termenii și condițiile Smartician sau contractul încheiat. În cazul rezilierii Contractului cu efect imediat, Smartician nu are obligația de a rambursa – nici total, nici parțial – taxa de participare deja plătită.

Reprezentanții Legali au dreptul să denunțe unilateral Contractul în scris, fără a prezenta un motiv. În acest caz, Contractul va înceta în ultima zi a lunii în care a fost transmisă solicitarea de reziliere din partea Reprezentantului Legal. Smartician are dreptul de a păstra Taxa de participare aferentă acelei luni calendaristice și nu este obligată să restituie taxa, indiferent dacă elevul participă sau nu la Cursuri pe perioada lunii în care a fost notificată.

Smartician are dreptul să rezilieze Contractul în cazul în care un curs este anulat din orice motiv. În astfel de situații, Smartician este obligată să ramburseze Taxa de participare la un curs deja plătită pentru sesiunile de curs anulate. Smartician nu este obligat să plătească niciun fel de alte costuri.

 1. Responsabilitatea legală

În cazul în care accesezi de pe Site-ul Smartician linkuri către alte website-uri externe Smartician, trebuie să ştii că nu le controlăm în niciun fel şi nu suntem răspunzători pentru legalitatea conţinutului, pentru respectarea drepturilor altor persoane şi pentru condiţiile de confidenţialitate, de securitate şi/sau de funcţionalitate ale acestor site-uri. Dacă intri printr-un link pe astfel de site-uri, îţi asumi personal riscul.

Smartician este responsabilă exclusiv pentru gestionarea și organizarea de Cursuri. În orice situație în care este implicată responsabilitatea Smartician potrivit Termenilor și Condițiilor Site-ului Smartician, dacă prin lege nu se prevede altfel, cuantumul maxim al prejudiciilor la care pot fi obligați compania Edutainment, directorii și/sau angajații și/sau colaboratorii săi nu va depăși valoarea de 500 lei pe eveniment.

Reprezentantul Legal al Elevului acceptă și se angajează să despăgubească pentru orice daune cauzate Smartician, altor elevi și oricărei terțe părți de către Elev sau de către Reprezentantul Legal.

 1. Termeni legali aplicabili

Dacă o parte din Termenii şi condiţiile Site-ului Smartician va fi considerată inaplicabilă sau invalidă, atunci acea parte va fi înlocuită de o prevedere legală opozabilă care se apropie cel mai mult de intenţia iniţială a respectivei reguli şi restul Termenilor şi Condiţiilor Site-ului Smartician va continuă să îşi producă efecte.

Termenii şi condiţiile Site-ului Smartician, relaţiile şi interacţiunile pe şi legate de Site-ul Smartician sunt guvernate de legile aplicabile în România. Dacă apare orice fel de dispută, echipa Smartician este deschisă să ajute la soluţionarea acesteia – te rugăm să ne contactezi potrivit Secţiunii Contact. În cazul în care nu eşti mulţumit de felul în care a fost soluţionată plângerea ta, te poţi adresa instanţelor competențe din municipiul Bucureşti.

 1. Politica Smartician de protecție a datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal și toate acțiunile noastre se fac potrivit Valorilor și Principiilor Smartician, cu respectarea vieții private și de familie, a comunicațiilor, a protecției datelor cu caracter personal, a libertății de gândire, de conștiință și de religie, a libertății de exprimare și de informare, a libertății de a desfășura o activitate comercială, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. Pentru mai multe detalii, vezi Politica Smartician de protecție a datelor cu caracter personal. 

 1. Modificarea Termenilor şi Condiţiilor Site-ului Smartician

Periodic, vom actualiza unilateral aceşti Termeni şi Condiţii ai Site-ului Smartician pentru a clarifica practicile noastre sau pentru a reflectă practici noi şi diferite. Modificările vor deveni aplicabile în ziua în care sunt postate cu excepţia cazului în care se prevede altfel. Dacă continui să folosești Site-ul Smartician după ce aceste schimbări au devenit aplicabile accepţi respectivele schimbări. Termenii actualizaţi vor înlocui vechea formă a respectivelor termeni şi condiţii.

13. Modalitățile prin care clienții pot depune sesizări în legătură cu serviciile Smartician:

        Telefonic la numărul  – 0761 104 030
        În scris, pe email, la adresa contact@smartician.ro
        În scris, prin poștă, la adresa:  Str Ghiocei Nr. 1, Sector 2, București.
        Un reprezentant Smartician va primi, înregistra și comunica răspunsul la sesizările pentru serviciile Smartician. 
        Termenul  limită în care se poate depune o sesizare referitor  la serviciile Smartician este de maxim 30 de zile de la producerea evenimentului reclamat.
        Termenul maxim pentru soluționarea unei  reclamații este de 20 de zile lucrătoare de la data recepționarii acesteia. Acest termen poate fi depășit în situații care nu țin de responsabilitatea Smartician – situații de forță majoră, etc.

14. Modalitățile de răspuns la sesizările utilizatorilor finali legate de serviciile Smartician:

        Telefonic – pentru situațiile în care sesizarea a fost depusă telefonic.
        În scris –  pentru situațiile în care clientul solicită acest lucru.
        În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă,  clientul are posibilitatea de a se adresa  ANCOM printr-una dintre modalitățile prezentate pe site-ul https://anpc.ro, sau de a urma alte proceduri extrajudiciare de soluționare a litigiilor; de asemenea, clientul are  posibilitatea de a se adresa instanțelor de judecată competente.

15. Contact

Dacă dorești să iei legătura cu noi, te rugăm să folosești următoarele date de contact:  contact@smartician.ro, tel:0761104030.

Actualizat: Ianuarie 202