FORMULAR ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM - Clasele IV-VII

Programul  Smartician se desfășoară 100% on-line, cu întâlniri săptămânale de câte 2 ore pe Zoom în cadrul cărora se consolidează materia școlară (pentru nivel mediu) și se lucrează la nivel avansat (concursuri școlare – pentru nivel avansat). În total 30 de ședințe pe parcursul anului școlar 2021 – 2022. 

Între sesiunile sincron, elevii lucrează teme pe care primesc feedback asincron, în google classroom. Temele sunt obligatorii pentru înlesnirea progresului fiecărui elev. Pe tot parcursul programului, părinții pot urmări îndeaproape progresul copilului, prin feedback personalizat lunar pentru fiecare copil.

Elevii vor fi încadrați în grupe pe baza unui test inițial de nivel. Grupele sunt îndrumate de profesori cu experiență și rezultate deosebite în pregătirea elevilor pentru examene și concursuri, dar și în predare și lucru on-line cu elevii. 

Prețul programului este de: 2350 RON/ elev pentru întreg programul (30 de ședințe), plătibili înainte de începerea cursurilor sau 85 RON/ sesiune + 30 RON taxa de test inițial, plătibili lunar, înainte de începerea fiecărei luni. Plata se va face prin transfer bancar, în contul IBAN RO82BACX0000001766590001 deschis la Unicredit Bank, pe numele Edutainment Master SRL, menționând numele copilului. 

 

 Pentru înscrierea la cursurile Smartician, te rugăm să completezi formularul de mai jos