Programa la matematică pentru clasa a IV-a cuprinde următoarele:

A. NUMERE ȘI OPERAȚII CU NUMERE

Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000

 • formare, citire, scriere, comparare, ordonare, rotunjire
 • scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, M

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000, fără trecere și cu trecere peste ordin

 • adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării
 • număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda mersului invers, metoda balanţei)

Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000

 • înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1 000
 • înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre
 • proprietăţile înmulţirii

Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000

 • împărţirea unui număr cu 10,100, 1000
 • împărţirea numerelor mai mici de 1 000 000 la un număr de cel mult două cifre (cu rest zero sau diferit de zero)

Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde şi pătrate

Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute: metoda reprezentării grafice, metoda comparaţiei, metoda
mersului invers

Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul egal cu 100

 • diviziuni ale unui întreg: sutime; reprezentări prin desene
 • fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
 • adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
 • scrierea procentuală (numai pentru 25%, 50%, 75%)

 

B. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE

Localizarea unor obiecte

 • terminologie specifică: paralel, perpendicular
 • coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea
 • hărţi

Figuri geometrice

 • drepte perpendiculare, paralele
 • unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
 • poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, triunghi
 • cerc

Axa de simetrie
Perimetrul
Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu ajutorul unei reţele de pătrate cu latura de 1 cm)

Corpuri geometrice

 • cub, paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con (identificare, desfăşurare, construcţie folosind tipare sau diverse materiale)
 • volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul cu latura 1 cm)

 

C. UNITĂȚI ȘI INSTRUMENTE DE MĂSURĂ

Unităţi de măsură pentru lungime

 • unităţi de măsură: metrul, cu multiplii şi submultiplii
 • transformări pentru lungime în limita operaţiilor cunoscute
 • instrumente de măsură: rigla, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie, ruleta
 • operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime

Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor

 • unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii
 • transformări pentru volum în limita operaţiilor cunoscute
 • operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor

Unităţi de măsură pentru masă

 • unităţi de măsură: kilogramul, multiplii şi submultiplii (inclusiv tona şi chintalul)
 • transformările unităţilor de măsură în limita operaţiilor cunoscute
 • instrumente de măsură: cântarul, balanţa
 • operaţii cu unităţile de măsură pentru masă

Unităţi de măsură pentru timp

 • calculul unor intervale temporale, transformări din unităţi mai mari în unităţi mai mici de timp
 • instrumente de măsură: ceasul, cronometrul

Unităţi de măsură monetare

 • unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul (monede şi bancnote în uz)
 • schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară

D. ORGANIZAREA ȘI REPREZENTAREA DATELOR

 • date din tabele: analiza datelor, interpretare
 • grafice cu bare şi liniare: construire, extragerea unor informaţii şi prelucrarea lor

 

ALTE CLASE DISPONIBILE

Numere naturale. Ordinea efectuării operațiilor. Factor comun. Puteri. Pătrate perfecte.    Divizibilitatea numerelor naturale. Metode aritmetice de rezolvare a problemelor. Fracții ordinare. Fracții zecimale. Elemente de geometrie.  Unități de măsură.

Mulțimi. Divizibilitatea nr. naturale. Rapoarte. Procente. Proporții. Numere întregi și raționale. Paralelism. Perpendicularitate. Unghiuri. Triunghiul. Linii importante în triunghi. Congruența triunghiurilor. Triunghi isoscel, echilateral, dreptunghic.

Numere reale. Radicali. Elemente de organizare a datelor. Ecuații și sisteme de ecuații.              Patrulatere. Asemănarea triunghiurilor. Relații metrice în triunghiul dreptunghic. Noțiuni de trigonometrie. Arii. Cercul. Poligoane regulate.

Calcul algebric. Funcții. Inecuații. Intervale. Ecuația de gradul II. Prisma. Distanțe. Unghiuri. Piramida. Distanțe. Unghiuri. Poliedre. Arii. Volume. Corpuri rotunde. Arii. Volume. Recapitulare clasele V-VII pentru examenul de evaluare națională.